Βοήθεια στο Σπίτι

Στόχος του προγράμματος είναι η παροχή υπηρεσιών φροντίδας σε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ).

Αποτελείται από τέσσερις (4) δομές που ανήκουν οργανικά στην Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Θεσσαλονίκης (Κ.Ε.ΔΗ.Θ.). Στόχος του προγράμματος είναι η παροχή υπηρεσιών φροντίδας σε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ), καθώς και η παραμονή τους στο οικείο φυσικό και κοινωνικό τους περιβάλλον, η διατήρηση της συνοχής της οικογένειάς τους, η αποφυγή χρήσης ιδρυματικής φροντίδας ή καταστάσεων κοινωνικού αποκλεισμού, η εξασφάλιση αξιοπρεπούς και υγιούς διαβίωσης και η βελτίωση της ποιότητας ζωής τους. Τα γραφεία του ΒΣΣ στεγάζονται στο χώρο της Κ.Ε.ΔΗ.Θ. επί της οδού Καρακάση 1 (περιοχή 25ης Μαρτίου).

Υπηρεσίες: Συμβουλευτική / συναισθηματική και κοινωνική στήριξη των ωφελούμενων, διαμεσολάβηση – διεκπεραίωση εργασιών με τρίτους, νοσηλευτική φροντίδα, ατομική υγιεινή και φροντίδα, συνταγογράφηση και προμήθεια φαρμάκων, συνοδεία σε υπηρεσίες υγείας, οικιακή καθαριότητα, προετοιμασία γευμάτων, πρακτικές εξυπηρετήσεις (αγορά τροφίμων και ειδών καθημερινής χρήσης), πληρωμές λογαριασμών, συντροφιά κ.α.

Προσωπικό:

Κοινωνικοί λειτουργοί, Ψυχολόγος, Νοσηλευτές, Οικογενειακοί βοηθοί, Διοικητικό προσωπικό.

Τηλέφωνο & ωράριο επικοινωνίας
2310 521576 / 7:00πμ – 15:00μμ