Στόχοι του έργου

Στόχοι του έργου:

  • Βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας προς τους πολίτες στις δομές Π.Φ.Υ. του Δήμου Θεσσαλονίκης.
  • Ενίσχυση της αντίληψης ενός προσανατολισμού προς την κατεύθυνση «Υγεία δίπλα στον Πολίτη» έναντι της αντίληψης του Νοσοκομειακού προσανατολισμού με υψηλό κόστος λειτουργίας.  
  • Ενιαίο σύστημα προτύπων ποιότητας που θα παρέχει πιστοποίηση και θα είναι εφαρμόσιμο στις υπάρχουσες δομές ΠΦΥ σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης.

Ομάδες Στόχοι του Έργου:

  • Άποροι και ανασφάλιστοι κάτοικοι του Δήμου Θεσσαλονίκης.
  • Γενικός πληθυσμός του Δήμου Θεσσαλονίκης.
  • Υπάλληλοι του Δήμου Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας.
  • Εργαζόμενοι και απασχολούμενοι στις δομές ΠΦΥ του Δήμου Θεσσαλονίκης και στο Δημοτικό Ιατρείο.
  • Εργαζόμενοι και απασχολούμενοι στη Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» με τις τέσσερις (4) δομές του.

Γενικότερος στόχος του Δήμου, είναι η εφαρμογή – αξιοποίηση των προτύπων ποιότητας του παρόντος Έργου για την βελτίωση των υφιστάμενων υπηρεσιών του και την επέκταση των υπηρεσιών μέσο των Δημοτικών Κοινοτήτων και με την ανέγερση Δημοτικού Ιατρείου σε ιδιόκτητο οικόπεδο του Δήμου.

bursa escorts görükle bayan escort
bursa escort görükle escort