Πρότυπα Ποιότητας

Η ανάπτυξη των προτύπων αφορούν ευρύ πεδίο εφαρμογής και πέρα από το επίπεδο των αμιγώς ιατρικών υπηρεσιών, επεκτείνονται στον τομέα διαχείρισης και υποστήριξης. Η ανάπτυξη των προτύπων βασίστηκε στη διερεύνηση των αναγκών των μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.
Η έννοια της ποιότητας με τα προτεινόμενα πρότυπα, ξεπερνά την απλή τήρηση συμμόρφωσης σε πρότυπα, κανόνες η κώδικες διαχείρισης ασθενών. Βασίζεται στη συνεχιζόμενη κατάρτιση, την ατομική & συλλογική ευθύνη προσωπικού υγείας και διοικητικού προσωπικού, και τη δέσμευση της διοίκησης. Για αυτό αναπτύχθηκαν πρότυπα μέσα από τον καθημερινό χώρο της ΠΦΥ, ενσωματώνοντας τις γνώμες τόσο του προσωπικού υγείας και του διοικητικού προσωπικού, αλλά και κυρίως των πολιτών.

Αναπτύχθηκαν οι παρακάτω κατηγορίες προτύπων:

  • Διοικητική διάρθρωση και Δομή: Πρότυπα οργανωτικής και διοικητικής διάρθρωσης των δομών ΠΦΥ.
  • Επάρκεια υποδομών: Πρότυπα επάρκειας υποδομών σε σχέσεις με τις προβλεπόμενες υπηρεσίες και τον αριθμό των εξυπηρετούμενων, πρότυπα διαχείρισης αποθεμάτων.
  • Ανθρώπινοι πόροι: Πρότυπα επάρκειας ανθρώπινων πόρων σε σχέση με τις θέσεις που απαιτεί ο σχεδιασμός λειτουργίας της κάθε μονάδας
  • Προσβασιμότητα : Πρότυπα κοινωνικής δικαιοσύνης, όπως ισότητα χρηστών στην πρόσβαση, την δαπάνη την χρήση και το αποτέλεσμα τω υπηρεσιών
  • Αμφίδρομη επικοινωνία με τις ανώτερες βαθμίδες υγείας : Πρότυπα λειτουργικής διασύνδεσης της μονάδας ΠΦΥ με μονάδες υγείας ανώτερων βαθμίδων σε επίπεδο νοσηλευτικής, διοικητικής και εκπαιδευτικής λειτουργίας
  • Διαδικασίες υποδοχής και διαχείρισης ασθενούς : Πρότυπα υποδοχής και καταχώρησης ασθενών, πρότυπα καταγραφής νοσηλευτικού και ιατρικού ιστορικού, πρότυπα συστηματοποίησης κωδικοποιήσεων συμπτωμάτων διαγνώσεων.
  • Αποτελεσματικότητα – αποδοτικότητα υπηρεσιών: Πρότυπα σχέσης κόστους/ αποτελεσματικότητας υπηρεσιών, αποδοτικότητας των πόρων, πρότυπα δαπανών σε σχέση με ανάλογες δομές
  • Ικανοποίηση -εξυπηρέτηση των πολιτών: Πρότυπα ικανοποίησης των ασθενών, πρότυπα ανοχής δεικτών μέσου χρόνου αναμονής σε λίστα, αναμονής την μονάδα, και διάρκειας επίσκεψης, συχνότητα παραπομπής σε ειδικό γιατρό ή νοσηλευτική μονάδα

Στη συνέχεια ακολούθησε η εκπόνηση εγχειρίδιων εφαρμογής των προτύπων που εφαρμόζονται. Δημιουργήθηκαν διαφορετικά εγχειρίδια. Το ένα εγχειρίδιο απευθύνεται στα σε διευθυντικά/ διοικητικά στελέχη των ΠΦΥ και το δεύτερο στο προσωπικό υγείας.

bursa escorts görükle bayan escort
bursa escort görükle escort