Πρότυπα ποιότητας

Πρότυπα ποιότητας στις μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας του Δήμου Θεσσαλονίκης.